Tab ik håbet, det er ikke spor vanskeligt at lokalisere en god efterskole på Fyn.

Jeg er helt vildt overdrevent glad på min rare datters vegne – hun skal bruge et år på en god efterskole. Vi alle sammen er rigtig spændte, ikke mindst det søde lille barn, der for allerførste gang skal klare sig uden mor og far ved sin side…. I hinandens selskab har vi spenderet virkelig langt tid på at afgøre, hvilken slags efterskole, vi skulle vælge…! Der ligger så vanvittigt mange populære efterskoler, & det var virkelig svært at danne sig et forkromet overblik! Hvér gang familien konverserede med fremmede mennesker, spurgte vi efter brugbare råd, men hver gang blev vi overrakt komplet nye svar…! Jeg må bare sige, efter denne proces, er jeg overhovedet ikke usikker på, at der findes helt ekseptionelt mange gode efterskoler i Jylland! Det åbenbarede sig jo for os, at det vanskelige bare slet ik’ var at lokalisere en god efterskole, ej heller en boglig efterskole, men derimod at udvælge kun 1 ud af det koloenorme udbud. Det er ik løgn at sige, at det tog noget tid, førend vi tog det endelige valg.

I fællesskab var vi var ude at ”vurdere” enkelte af de allermest populære efterskoler! Begribeligvis udelukkende de skoler, som også vi og vores datter optaffede som gode… Under de her efterskole-visitter forsøgte jeg virkelig meget at forholde mig passivt. Jeg foretrak, at det skulle være vores barn, og vores barn alene, der skulle beslutte sig for, hvorhenne hun ønskede at tilbringe et helt år af sit teenageliv. Fra dag 1 havde vi alle været enige om, at en god efterskole for os var lig med en boglig efterskole. Med denne formulering mener jeg, at vi var enige om, at den efterskole vores datter skulle på, SKULLE kunne tilbyde en skarp undervisning. Det var afgørende for os alle, at hendes ophold naturligvis blev en skøn social oplevelse, men i lige så høj grad skulle et sådan år forberede hende til at begå sig godt i det videre uddannelses-system!! Sat på spidsen ville vi som det mest essentielle opspore en god boglig efterskole, der samtidig gik meget op i det sociale…!