Nu er jeg videbegærlig nysgerrig; hvor mange personer er vidende om, hvad engros bruges til at beskrive?

På min fridag stødte jeg på en nyhedshistorie på en kompetent hjemmeside, som jeg har lyst til at dele med alle jer derude. Dén beskrev hvordan, at specielle Danske ord var virkelig tæt på at ryge ud af det danske sprog, af den årsag, at hverken gamle eller unge længere brugte de pågældende ord eller var klar over deres mening. Forfatteren forklarede for eksempel et begreb som pikpak, som var i risiko for at ophøre med at eksistere i det danske sprog. Tidligere har jeg på samme måde fundet Phd’er vedrørende den kendsgerning, at adskillige mennesker er sikre på, at de kender til et ords mening, men hvor det viser sig, at de bruger ordet på en forkert måde. F.eks. blev det forklaret, at talrige etniske danskere brugte begrebet ”en bjørnetjeneste” i fejlagtige sammenhænge. De besad den opfattelse, at en bjørnetjeneste er en positiv ting, en kærlighedsfyldt tjeneste. Men som nogen andre kender til, betyder ordet noget helt andet. Der er ord, som jeg ligeledes hyppigt er nødsaget til at slå op, såsom for eksempel engros samt vareparti. De 2 begreber – engros & vareparti – møder jeg ofte på i de regninger, jeg får i forbindelse med min gamle forretning. Jeg bliver ærlig talt flov over, at jeg har brug for at slå op, hvad præcis engros & vareparti betyder…

De folk, som ved, hvem jeg er, vil sige, at jeg har meget længe haft den mening, at sprogstudier er usandsynligt interessant. Og jeg spekulerede meget på, hvorvidt det var dén vej, jeg skulle tage i mit voksne liv. Til trods for dette valgte jeg, som tidligere fortalt en anden rute, idet jeg har lanceret mit eget firma, som jeg virkelig også finder glæde ved. Men lige så snart, at det er sagt, må jeg ligeledes indrømme, at jeg forfærdes over, hvor jævnligt jeg møder ord, som f.eks. engros samt vareparti, som jeg ikke direkte kan forklare betydningen af. Så evt. burde jeg have bestemt mig for et arbejde inden for studiet af sprog! Også af den grund at, jeg jo bestemt har den holdning, at det er fascinerende at udforske, hvordan og hvorledes sprog som sådan forandrer sig. Både det danske sprog og kultur og levevis transformeres non stop. Men det er som om, at mennesker glemmer det, når de udviser rædsel over, at specielle begreber stille og roligt elimineres fra det den daglige sprogbrug!