Murerarbejde

Masser af murervirksomheder ordner alle former for murerarbejde i forbindelse med dit hjem, hvad enten arbejdet består af nybyggeri, tilbygning, ombygning el. istandsættelse. Har du brug for at få foretaget murerarbejde i forbindelse med dit hjem som bl.a. en facaderenovering inkl. facadeisolering såvel som omfugning?

Fugerne mellem murstenene på et hus kommer til at smuldre, som årene går. Dette gør, at boligen ser forfalden ud, og derforuden kan muren blive mere sårbar over for vejret, og det kan komme til at forårsage skader på ejendommen. En omfugning foruden eventuelt en facadeisolering kan være en oplagt mulighed ved facaderenovering. Ødelæggelser kan f.eks. opstå, såfremt husets fuger er porøse, hvis fugerne har mangler, hvis der befinder sig fugt i muren el. på grund af bier i muren. Murerarbejde ift. en facaderenovering består tit af omfugning, vandskuring, pudsning/filsning foruden facadeisolering.

Godt er det at få foretaget murerarbejde på huset for at forhindre ødelæggelser, men mange folk vælger også at få murerarbejdet foretaget bare for at få hjemmet til at have et mere moderne udtryk. Ældre huse har ofte tilbagelagte fuger, hvilket adskillige folk vælger at få foretaget en omfugning på, så fugen ligger ud til murstenenes kant. En sådan facaderenovering har stor betydning for boligens fremtoning, pga. at facaden kommer til at fremstå som en enhed, og fordi det virker nutidigt, holdbart & velplejet. Du kan i øvrigt få foretaget facadeisolering på huset for at forbedre dets stand.