Jeg synes, at det er ubehageligt, at virksomheder følger op på fraværsregistrering!

Jeg er bekymret for, at verden bevæger sig den forkerte vej… Overalt hvor jeg tager bestik af situationen, tvinges medarbejderne til at fuldføre arbejdet hurtigere… Eksempelvis de offentligt ansatte skal nå samme arbejdsopgaver, men på enormt meget mindre tid… Med det formål at håndhæve denne effektivisering har man på næsten alle fabrikker beskæftiget sig med tidsregistrering, timeregistrering [danmade.dk], fraværsregistrering [danmade.dk/produkter/fravaersregistrering], og et stempelur for at kunne ”kontrollere” om medarbejderne lever op til alle de stillede krav. Det er tydeligt for mig, at iveren er kørt fuldstændig af sporet! Det er næsten hver dag, at man læser i den frie presse, at overordentligt mange medarbejdere er gået ned med stress på grund af, at kravene til den individuelle person har ændret sig betydeligt… Stress er en af vores kulturs allerstørste livstruende sygdomme, & jeg er ikke i tvivl om, at der er en tæt sammenhæng mellem tidsregistrering, timeregistrering, og fraværsregistrering på arbejds-pladsen og stress som sygdom.

Adskillige beder til gud om, at verdens befolkning kan nå at ændre denne udvikling. Det kan virkelig ik udvikle sig sådan, at hele befolkningsgrupper skal blive ramt af stress!! Jeg mener, at det er ret så formidabelt, at der for tiden er fantastisk meget opmærksomhed på arbejdstrivsel på mange arbejdspladser… Men samtidig med dette fokus, ses også et fokus på effektiviserings-mekanismer… Det ses blandt andet i den kontinuerlige kontrol foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering og fraværsregistrering. Herudover er der samtidig den alarmerende lyd fra et gammeldags stempelur, der absolut ikke bidrager til et trygt arbejdsmiljø… Jeg har selv arbejdet i en virksomhed, hvor vi til mange MUUS-samtaler blev konfronteret med konklusionen på den tidsregistrering, timeregistrering, samt fraværsregistrering, som var blevet opfanget vedr. vores arbejdsindsats. Det var ik behageligt, & adskillige opfattede det som slet og ret ”overvågning”… Så vores råd til alle arbejdsgivere lyder; fokuser på lykkelige medarbejdere, frem for effektivitet. Dét tror jeg når alt kommer til alt vil optimere det endelige regnskab. For glade medarbejdere betyder arbejdsomme ansatte…