En hel del har fået konstateret tinnitus – kan et høreapparat hjælpe??

På min blog i dag ønsker jeg at fortælle om den kroniske lidelse, som jeg har kæmpet imod i adskillige år!! Jeg har nemlig min egen læges troværdige ord på, at jeg i et roligt tempo har udviklet tinnitus!! Jeg har fantastisk mange år døjet med en susen for ørerne. Med alderen ændrede den susen sig til at være en hyletone i stedet for…! & så blev jeg for allerførste gang overdrevent meget bange… For jeg havde læst nogen horrible anekdoter om, hvor enormt meget langt de fleste mennesker m tinnitus lider…! Jeg havde fået fortalt, at personer m. tinnitus i begyndelsen bliver næsten skrupskøre!!! & jeg kan så absolut skrive under på denne påtrængende følelse… I starten var jeg også næsten ved at blive sindssyg. Men alligevel må jeg dog pege på, at mit sind stille og roligt blev ovenud meget bedre… Nu ka’ jeg ha et overvejende normalt liv sammen med min tinnitus… Jeg kunne forestille mig, at det simpelthen ka forklares m., at, man vænner sig til at abstrahere fra sin tinnitus… Det betyder jo ik, at jeg ikke tænker på min tinnitus, men det har den betydning, at jeg i korte intervaller ka ”glemme” min tinnitus!

Jeg har fået fortalt af min ægtefælle, at et høreapparat - hearing.siemens.com/no/no/products/hearing-products.html – ka aflaste kvinder og mænd m tinnitus. Det blev selvfølgelig pointeret, at det slet ikke er samtlige patienter m tinnitus, som oplevet glæde ved et høreapparat… Men i ret mange tilfælde kan et specielt høreapparat forbedrer de smerter, som tinnitus forårsager… Jeg har af den grund truffet den beslutning at prøve et af de her unikke høreapparater på min egen krop!! Jeg har af den grund haft kontakt til en forretning, der eksperter indenfor høreapparater, udviklet til personer der lider af tinnitus. Jeg er ekstremt spændt på at afprøve, om et høreapparat virkelig ka forbedre min livskvalitet! Jeg har før opsøgt behandlere, der står udenfor sundhedsvæsnet, for at se, om de ku hjælpe mig, men beklageligvis uden nævneværdige forandringer. Så jeg krydser fingre for, at et høreapparat ka forbedre min situation. For jeg er ved at løbe tør for gode ideer!