En facaderensning og imprægnering giver jeres facade fornyet liv

For enhver virksomhed er en ordentlig facaderens og facadeimprægnering en optimal måde at sikre såvel som bevare et lukrativt image ved ansatte og kunder. En velholdt bygningsfacade indikerer nemlig en professionel virksomhed. Derudover er en grundig facaderens samt en facadeimprægnering en måde at opretholde en sund facade og bagvedliggende konstruktion. Hvis firmaets hovedsæde fremstår nedslidt, er det således fordelagtigt at hyre et ordentligt servicefirma til at sikre jeres facade ny glans ved at gennemføre en facaderens.

I Norden har vi som udgangspunkt foranderlige klimaforhold med omfattende temperaturforskelle. Endvidere sætter diverse partikler og anden forurening såvel som biologiske gevækster som f.eks. alger, svampe eller mos sig på bygningsfacader over tid. Risikoen ved den slags gevækster på facaden er, at de kan lave frostskader i både den bagvedliggende konstruktion og selve murværket. Af den årsag er en grundig facaderensning, der effektivt fjerner al overskydende forurening fra trafikken samt vækst fra alger og lignende fra virksomhedens facade, altid en attraktiv investering i fremtiden.

En facaderensning kan stå alene eller blive lavet som det første trin af en omfattende renovering af facaden. Ydermere eksisterer der forskellige variationer af afrensning af en facade, hvor det optimale valg af metode afhænger af, hvilken slags materiale jeres virksomheds facade er bygget af. Der tages tillige højde for, hvorvidt det udelukkende er bilos og andre forureningspartikler foruden algegevækster, som skal fjernes ved en facaderens eller, om der måske er en nedbrudt facadeimprægnering eller anden overfladebehandling, som indledningsvist må fjernes.

Bagefter beslutningen om, at jeres virksomhed vil have en facaderens, er blevet taget, vil det ofte være smart at efterspørge indledende tilbud fra op til tre leverandører af facaderensning og imprægnering. Det servicefirma, som I vælger til at udføre opgaven, vil efter kontrakten er underskrevet i samråd med jer beslutte, hvad for en form for facaderensning, der primært tilfredsstiller jeres firmas behov. I den forbindelse tager firmaets eksperter bl.a. stilling til, hvor betragteligt jeres firmas budget for facadeafrensningen er og hvor nænsom en metode, der er grundlæggende nødvendig i forhold til facadens forfatning og forskellige materialer.

De fleste facadeafrensningsfirmaer vil nedbryde skadelige alger og svampe i facaden og den bagvedliggende konstruktion, før deres medarbejdere påbegynder den egentlige afrensning. Bagefter er en grundig højtryksspuling af selve facaden med skoldhedt eller en sjælden gang koldt vand, der på baggrund af facadens konstruktion, materialer samt forfatning i de fleste tilfælde vil være tilført et eller flere kemiske stoffer, den primært benyttede praksis i forbindelse med en facaderens. Til sidst vil servicefirmaets teknikere som regel udføre en passende facadeimprægnering, som bevarer hele facaden flot og sund i op til 20 år.